מחסנית עם מונה כדורים

 מחסנית משופרות מחסניות  עשויה מפולימר קשיח במיוחד 
איכותית באורך חיים ובפחות מעצורים
חלונית ספירה לחיווי  מצב מחסנית כך שאין צורך להוציאה מהאפוד