תומך לחי לקת CAA

מתאם תומך לחי עבור קת טרור טקטית  CAA

שיפור קת הטרור הטקטית CAA לקת תומכת לחי 
מחיר: 179